Lakossági és professzionális felhasználók ellátója

Ügyfélszolgálat info@tisztitoszerfutar.hu
-10%

Innocid 3%-os oldat, alkoholos műszer és eszközfertőtlenítő, 1l-es, szórófejes

Innocid felület és eszközfertőtlenítő oldat.

Akció!

3 086 Ft

2 430 Ft (ÁFA nélkül)

Egységár: 3 086 Ft / liter

15 készleten

Cikkszám: TI-ICID31 Kategória: Címke:

Leírás

– INNOCID 3% eszköz- és felületfertőtlenítő oldat 1L
– eszköz- és felületfertőtlenítő oldat
– baktericid (MRSA), fungicid, tuberkulocid, szelektív virucid (burkos vírusok)
– töményen kell alkalmazni
– behatási idő: 3 perc: baktericid (MRSA), fungicid, szelektív virucid (burkos vírusok), hatáshoz / 15 perc: tuberkulocid hatáshoz
– szórófejes

A felhasználásra kész folyadék (terméktípus PT2, PT4) alkalmas, alkoholálló, mosható felületek fertőtlenítő tisztítására, fertőtlenítésére. Felhasználható különböző szolgáltató-, turisztikai-, egészségügyi-, szociális és egyéb ipari létesítményekben, ahol a felületek fertőtlenítő hatású tisztítása illetve fertőtlenítése a cél. Alkalmazható szolárium ágyak, fodrász-, pedikűrös-, manikűrösés kozmetikus eszközök, műszerek, stb. fertőtlenítésére is. Polírozott felületek esetében alkalmazási próbát kell végezni, mert a szer a polírozott felületek mattulását okozhatja. Szénacél felületeken korróziót okozhat. A fertőtlenítő oldatot a felületre kell permetezni, majd a hatásidő (rászáradás) után a felület higiénés szempontból megfelelő. A hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt felületről alapos ivóvizes öblítéssel kell eltávolítani, az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell. Bőrfelület fertőtlenítésére használni TILOS!

A megadott kép csak illusztráció!

Nem összeférhető anyagok:
Rendeltetésszerű felhasználás esetén nem ismert. Más tisztítószerrel keverni tilos.

Óvintézkedésre vonatkozó (P) mondatok – Általános:
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

Óvintézkedésre vonatkozó (P) mondatok – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező

Óvintézkedésre vonatkozó (P) mondatok – Elhárító intézkedések:
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le
kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P370 + P378 Tűz esetén: oltásra oltópor, vízpermet, széndioxid, alkoholálló hab használandó.

Óvintézkedésre vonatkozó (P) mondatok – Tárolás:
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

Óvintézkedésre vonatkozó (P) mondatok – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként kell kezelni.

Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét is, és a felhasználási utasításban leírtakat minden körülmény között tartsa be!

Gyártó/Forgalmazó:

INNOVENG 1 Kft.
H-1114 Budapest, Szabolcska M. utca 5 
2040 Budaörs, Liget u 3/2 
Tel.: +36-23-801-780; +36-23-801-781 További információk

Tömeg 1 kg
CLP - figyelmeztető mondat

H225, H319, H336

CLP - piktogram

Egészségi veszély, Tűzveszélyes

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Innocid 3%-os oldat, alkoholos műszer és eszközfertőtlenítő, 1l-es, szórófejes” értékelése elsőként

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Veszélyességi információk

Egészségi veszély
Tűzveszélyes

Veszély!

  • H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
  • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
  • H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.