A megjelenített termékkép a valóságtól eltérhet.

Brilliance® Felületfertőtlenítő BD10 – 5 liter

Baktericid, fungicid, virucid hatás
Jól habosítható, de a hab hamar összeesik
Gépi padozat tisztításra is alkalmazható, mert fékezett habzású. Háromfázisú mosogatás második fázisában, vírusölő hatás biztosítása. Illetve hideg köd technológiában is alkalmazható.
Felhasználható: egészségügy, intézmény és élelmiszeripar
Hígítás: 1,5% – 3% (1:66 – 1:33)

10 016 Ft

7 887 Ft (ÁFA nélkül)

Egységár: 2 003 Ft / liter

7887.0000

3 raktáron

Nagyobb mennyiség esetén a várható szállítási idő 3-14 munkanap

Termékleírás

A Brilliance® Felületfertőtlenítő BD10 alkalmazási területei: mosható padló- és falburkolatok, berendezések tárgyak felületeinek fertőtlenítése egészségügyben, betegellátó és közintézményekben, iskolákban, hivatalokban, sportlétesítményekben és az élelmiszeriparban, vendéglátóiparban.

A fertőtlenítő hatás paraméterei környezeti hőmérsékleten (20 oC):
Készítsük el az adott koncentrációjú oldatot, majd egyenletesen vigyük fel a kezelendő felületre a munkaoldattal átitatott törlőkendővel, moppal úgy, hogy kezeletlen rész ne maradjon. A behatási idő alatt a felületnek nedvesnek kell maradnia. A behatási idő letelte után a szer maradványait élelmiszerrel érintkező felületeken minden esetben ivóvíz minőségű vízzel alaposan le kell öblíteni.

Takarítógépekben is használható, mivel fash habbal rendelkezik, azaz jól habzik, de annak szerkezete instabil ezért hamar összeesik, így nem okoz gondot visszaszíváskor.
Gépi padozat tisztításra is alkalmazható, mert fékezett habzású.
Rezisztencia kialakulása ellen felváltva használható a Brilliance® Felületfertőtlenítő D4,5-tel.

Koncentráció hatásidő Hatás
1,5% 5 perc baktericid
3% 15 perc fungicid
2,5% 30 perc virucid

Eltartható: a csomagoláson feltüntetett időpontig. (2 év)
Tárolás: napfénytől védett, száraz helyen, +5 és +30° C között!
Biztonsági adatlap tartalmazza az összetevőket.Nem összeférhető anyagok:
Erősen oxidáló anyagoktól, savaktól és lúgoktól védendő.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P280 Szemvédő használata kötelező.
P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt

le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 Azonnal forduljon orvoshoz.

Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét is, és a felhasználási utasításban leírtakat minden körülmény között tartsa be!Gyártó/Forgalmazó:
Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. 
1211 Budapest, Színesfém u. 23/1. 
Telefon/fax: +36-1-425-2726 Tömeg 5,5 kg
CLP - figyelmeztető mondat

H290, H314, H318, H400, H412

CLP - piktogram

Maró hatású, Veszélyes a környezetre

Kiszerelés

5 L

Kivitel

Felhasználásra kész

Tisztítószer

Professzionális

Veszélyességi információk

GHS05 - maró hatású
Maró hatású
GHS09 - Veszélyes a környezetre
Veszélyes a környezetre
H290
Fémekre korrozív hatású lehet.
H314
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H318
Súlyos szemkárosodást okoz.
H400
Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H412
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

A kategória további termékei

Akik ezt a terméket megvették, ezt is érdekesnek találták: