A megjelenített termékkép a valóságtól eltérhet.

Inno-Sept gél extra kézfertőtlenítő 500 ml

Alkohol hatóanyagot tartalmazó kézfertőtlenítő gél, amely alkalmas a kéz és bőrfelület higiénés fertőtlenítésére. Nem kell lemosni!

2 527 Ft

1 990 Ft (ÁFA nélkül)

Egységár: 5 054 Ft / liter

1990.0000

4 raktáron

Nagyobb mennyiség esetén a várható szállítási idő 3-14 munkanap

Termékleírás

Alkohol hatóanyagot tartalmazó kézfertőtlenítő gél (baktrericid (MRSA), fungicid hatással), amely alkalmas a kéz és bőrfelület higiénés fertőtlenítésére. A használatához nincs szükség vízre.
500 ml-es pumpás flakon.

Bővebb leírás érdekében kérjük olvassa el a termékismertetőt.

Nem összeférhető anyagok:
Rendeltetésszerű felhasználás esetén nem ismert. Más tisztító-és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!

Óvintézkedésre vonatkozó (P) mondatok – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

Óvintézkedésre vonatkozó (P) mondatok – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.

Óvintézkedésre vonatkozó (P) mondatok – Elhárító intézkedések:
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben
a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P370 + P378 Tűz esetén: oltásra oltópor, vízpermet, szén-dioxid, alkoholálló hab használandó.

Óvintézkedésre vonatkozó (P) mondatok – Tárolás:
P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

Óvintézkedésre vonatkozó (P) mondatok – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként kell kezelni.

Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét is, és a felhasználási utasításban leírtakat minden körülmény között tartsa be!

Gyártó/Forgalmazó:

INNOVENG 1 Kft.
H-1114 Budapest, Szabolcska M. utca 5 
2040 Budaörs, Liget u 3/2 
Tel.: +36-23-801-780; +36-23-801-781 Tömeg 0,6 kg
CLP - figyelmeztető mondat

H225, H301, H302, H314, H318, H319, H336, H400, H410

CLP - piktogram

Egészségi veszély, Tűzveszélyes

Veszélyességi információk

GHS07 - Egészségi veszély
Egészségi veszély
GHS02 - tűzveszélyes
Tűzveszélyes
H225
Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H301
Lenyelve mérgező.
H302
Lenyelve ártalmas.
H314
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H318
Súlyos szemkárosodást okoz.
H319
Súlyos szemirritációt okoz.
H336
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H400
Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Hasonló termékek

13 322 Ft

Rendelhető Várhatóan 3-14 munkanapon belül rendelkezésre áll.

4 001 Ft

Rendelhető Várhatóan 3-14 munkanapon belül rendelkezésre áll.

Akik ezt a terméket megvették, ezt is érdekesnek találták: