A megjelenített termékkép a valóságtól eltérhet.

Classic Fresh Linen / Klasszikus Friss Ágynemű légfrissítő illatpatron – 270 ml

Classic Fresh Linen / Klasszikus Friss Ágynemű légfrissítő illatpatron – 270 ml

Egy csodálatos tiszta illat, ami a meleg nyári napok friss ágyneműjére emlékeztet. A Classic Fresh Linen ideális higiéniával kapcsolatos területeken történő alkalmazáshoz.

2 433 Ft

1 916 Ft (ÁFA nélkül)

1916.0000

12 raktáron

Nagyobb mennyiség esetén a várható szállítási idő 3-14 munkanap

Termékleírás

Ezen, 3 000 fújásra elegendő illatpatront a következő helyekre ajánljuk:

Az illat intenzitása:

Óvintézkedésre vonatkozó mondat:

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más
gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás

P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni

P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos
öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni

P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet
meghaladó hő

Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét is, és a felhasználási utasításban leírtakat minden körülmény között tartsa be!

Szállító: Pelsis Ltd, Sterling House 

Grimbald Crag Close
Knaresborough, HG5 8PJ
United KingdomTömeg 0,25 kg
CLP - figyelmeztető mondat

EUH 208, H225, H301, H311 + H331, H315, H319, H336, H411, H412

CLP - piktogram

Egészségi veszély, Tűzveszélyes

Veszélyességi információk

GHS07 - Egészségi veszély
Egészségi veszély
GHS02 - tűzveszélyes
Tűzveszélyes
EUH 208
Allergiás reakciót válthat ki.
H225
Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H301
Lenyelve mérgező.
H311 + H331
Bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező.
H315
Bőrirritáló hatású.
H319
Súlyos szemirritációt okoz.
H336
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Kiegészítő termékek

Termékfotó: automata Pelsis légfrissítő adagoló, fehér
16 447 Ft

2 raktáron

Termékfotó: keskeny kialakítású automata légfrissítő adagoló fekete színben
21 044 Ft

2 raktáron

25 315 Ft

2 raktáron

19 695 Ft

1 raktáron

A kategória további termékei

Akik ezt a terméket megvették, ezt is érdekesnek találták: