A megjelenített termékkép a valóságtól eltérhet.

Tork virágos illatosító spray

A Tork illatosító spray termékei koncentrál illóolaj és szagsemlegesítő tartalmuk révén hatékony megoldást nyújtanak a mosdóhelyi szagok kezelésére. Ezen termékek a Tork illatosító spray adagolóival együtt használhatóak.

1-1 patron 75 ml térfogatú, mely mintegy 3 000 adagra elegendő.

4 572 Ft

3 600 Ft (ÁFA nélkül)

Egységár: 60 960 Ft / liter

3600.0000

3 raktáron

Nagyobb mennyiség esetén a várható szállítási idő 3-14 munkanap
Cikkszám: TI-TORK-236052 Kategória:

Termékleírás

Kezelje eredményesen és hatékonyan a kellemetlen mosdóhelyi szagokat a Tork virágos illatosító spray-vel. A spray koncentrált illóolajat és saját fejlesztésű szagsemlegesítő anyagokat tartalmaz, így megszünteti a kellemetlen szagokat, és hosszan tartó, friss illatot biztosít. A spray a Tork illatosítóspray-adagolóval együtt használható.

  • Hatékony és kellemes illat a szagok kezeléséhez
  • Az adagoló készülék változatos felszerelhetőségű, hogy minden mosdóban használható legyen
  • Európa egyik vezető parfümkészítője fejlesztette illatanyagok

Óvintézkedésre vonatkozó mondat:

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos
a dohányzás

P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni

P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni

P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C hőmérsékletet meghaladó hő

Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét is, és a felhasználási utasításban leírtakat minden körülmény között tartsa be!Gyártó: 
Essity Hungary Kft.Professional Hygiene
1021 Budapest, Budakeszi út 51.
tel.: +36 1 392 2176Tömeg 0,085 kg
CLP - figyelmeztető mondat

EUH 208, H220, H225, H280, H315, H317, H319, H336, H400, H410, H411, H412

CLP - piktogram

Tűzveszélyes

Veszélyességi információk

GHS02 - tűzveszélyes
Tűzveszélyes
EUH 208
Allergiás reakciót válthat ki.
H220
Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H225
Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H280
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H315
Bőrirritáló hatású.
H317
Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319
Súlyos szemirritációt okoz.
H336
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H400
Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Kiegészítő termékek

Termékfotó: fehér színű Tork illatosító spray adagoló
42 526 Ft

1 raktáron

A kategória további termékei

Akik ezt a terméket megvették, ezt is érdekesnek találták: