A megjelenített termékkép a valóságtól eltérhet.

Sense légfrissítő spray 300ml – Ocean fresh

Oceán illatú légfrissítő, illatosító spray.

686 Ft

540 Ft (ÁFA nélkül)

Egységár: 2 287 Ft / liter

540.0000

54 készleten

Cikkszám: TI-5998466120057 Kategória:

Termékleírás

Minőségi illatú hajtógázas illatosítószer, mely hatékonyan semlegesíti a kellemetlen szagokat.

Kiszerelés: 300 mlNem összeférhető anyagok:

erős lúgok, erős savak, oxidáló anyagok. Gyúlékony, éghető anyagok.
Oxidáló anyagok a palack korrózióját okozhatják.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol
tartandó. Tilos a dohányzás.

P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen
keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen
megoldható. Az öblítés folytatása.

P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet
meghaladó hő.

Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét is, és a felhasználási utasításban leírtakat minden körülmény között tartsa be!

Gyártó/Forgalmazó:

Well Done St. Moritz Kft.

H-2900 Komárom, Mártírok út 92.

Telefon: +36 34 340 312, Fax: + 36 34 540 129

Tömeg 0,32 kg
CLP - figyelmeztető mondat

H220, H272, H301, H317, H361, H400, H412

CLP - piktogram

Tűzveszélyes

Veszélyességi információk

GHS02 - tűzveszélyes
Tűzveszélyes
H220
Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H272
Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.
H301
Lenyelve mérgező.
H317
Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H361
Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
H400
Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H412
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Hasonló termékek

686 Ft

48 készleten

521 Ft

24 készleten

521 Ft

11 készleten

521 Ft

23 készleten

Akik ezt a terméket megvették, ezt is érdekesnek találták: