Vanish Oxi Action folttisztító folyadék 1l Crystal White

Vanis Oxi Action fehérítő és folteltávolító folyadék fehér ruhákhoz.

1 257 Ft

990 Ft (ÁFA nélkül)

Egységár: 1 257 Ft / liter

5 készleten

Cikkszám: TI-VFW1l Kategória: Címke:

Termékleírás

Folteltávolítás fehér ruhákhoz.

A Vanish folteltávolító folyadék gyorsan ható, erős
tisztítószer a ruhák és egyéb szövetek tisztaságának és frissességének
biztosításához. Az Oxi Action formula hatékonyan eltávolítja a más mosószerek
által hátrahagyott foltokat is, már az első használatkor feloldva a
szennyeződést vagy a piszkot, akár alacsony hőmérsékleten is.

A kézhez álló, egyszerűen használható palacknak köszönhetően
a Vanish kényelmesen használható a szokásos mosóporral vagy géllel, hiszen selyem,
gyapjú vagy színes anyagon egyaránt hatékony.

Használati utasítás:

Előkezelés: Öntsön 2ml Vanish-t közvetlenül a
foltra. Mossa ki a szokásos módon.

Áztatás: Áztatás után mossa ki a szokásos
módon vagy alaposan öblítse ki.

Mosás: Adjon a mosószeréhez 100ml Vanish-t. Adagolja a mosószert a
szokásos módon. Csak adjon egy adagot minden mosáshoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó .

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék
edényét vagy címkéjét.

P280 Szemvédő/arcvédő használata kötelező

P262 Szembe, bőrre, vagy ruhára nem kerülhet.

P305+P351+P338+P310SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több
percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az
öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon
TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Gyártó Neve és Címe

Forgalmazó cím

RB (Hygiene Home) Hungary Kft.
1113 Budapest,
Bocskai út 134-146.
Tel: (+36-1) 551-5610

Tömeg 1,1 kg
CLP - piktogram

Maró hatású

CLP - figyelmeztető mondat

H271, H302, H314, H315, H318, H332, H335, H400, H411, H412

Veszélyességi információk

GHS05 - maró hatású
Maró hatású
H271
Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású.
H302
Lenyelve ártalmas.
H314
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315
Bőrirritáló hatású.
H318
Súlyos szemkárosodást okoz.
H332
Belélegezve ártalmas.
H335
Légúti irritációt okozhat.
H400
Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H411
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

A kategória további termékei

Akik ezt a terméket megvették, ezt is érdekesnek találták: