A megjelenített termékkép a valóságtól eltérhet.

Heitmann Fertőtlenítő mosóadalék 1250ml

A Heitmann fertőtlenítő mosószeradalék használata higiénikusan tiszta és hosszantartó friss illatú ruhákat eredményez. Baba és gyerekruhákhoz is használható, a kezelt textíliák bőrbarát volta bőrgyógyászok által igazolt.

A mosott ruhákon felül a mosógépet is fertőtleníti. Hideg vízben is hatékony egészen 60°C-os mosásig.

Kiszerelés: 1250 ml, mely 15 mosáshoz elegendő

Új néven lesz elérhető: IMPRESAN Fertőtlenítő mosóadalék 1,5L

 

 

1 441 Ft

1 135 Ft (ÁFA nélkül)

Egységár: 1 153 Ft / liter

1135.0000

1 raktáron

Nagyobb mennyiség esetén a várható szállítási idő 3-14 munkanap
Cikkszám: TI-BH-3170 Kategóriák: ,

Termékleírás

Felhasználási javaslat

  • 20 – 60 °C fokos mosásig alkalmazható.
  • Gépi mosás: tegyen az öblítő adagolóba 2 és fél kupaknyi terméket.
  • Kézi mosás: keverjen 1,5 kupaknyit a termékből 5 liter vízhez a mosás legutolsó öblítési fázisában. Hagyja hatni legalább 30 percig.

· Óvintézkedésre vonatkozó mondato:

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P280 Védőkesztyű / szemvédő / arcvédő használata kötelező.

P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P332+P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P501 Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.

Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét is, és a felhasználási utasításban leírtakat minden körülmény között tartsa be!

Szállító:

FCB Hungary Zrt.
1028 Budapest, Hidegkúti út 90/b

Tömeg 1,4 kg
CLP - figyelmeztető mondat

H225, H290, H302, H312, H314, H318, H319, H400, H411

CLP - piktogram

Egészségi veszély

Kartonos mennyiség

4

Kiszerelés

1250 ml

Kivitel

Felhasználásra kész

Tisztítószer

Háztartási tisztítószer

Veszélyességi információk

GHS07 - Egészségi veszély
Egészségi veszély
H225
Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H290
Fémekre korrozív hatású lehet.
H302
Lenyelve ártalmas.
H312
Bőrrel érintkezve ártalmas.
H314
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H318
Súlyos szemkárosodást okoz.
H319
Súlyos szemirritációt okoz.
H400
Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H411
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

A kategória további termékei

Akik ezt a terméket megvették, ezt is érdekesnek találták: