A megjelenített termékkép a valóságtól eltérhet.

Brilliance ® Lúgos alaptisztító- 5L

Erős zsíroldó hatású lúgos tisztítószer. Gépi padozat és nagynyomású tisztításhoz is alkalmazható.

10 549 Ft

8 306 Ft (ÁFA nélkül)

Egységár: 2 110 Ft / liter

Nem raktári, rendelhető Várhatóan 3-10 munkanapon belül rendelkezésre áll.

Cikkszám: TI-LAT5 Kategória: Címkék: ,

Termékleírás

A Brilliance ® Lúgos alaptisztító egy erős zsíroldó hatású, fékezett habzású tisztítószer speciális hatóanyagokkal. Hatékony gépi padozat és különböző felületek nagymosású tisztítására. Az általános szennyeződéseken túl feloldja a motorolaj, zsír, korom, grafit, kipufogógáz okozta szennyeződéseket is.

A készítmény még alkalmas olajszűrők, szeparátorok tisztítására is.

Kiszerelés: 5 liter

Összetevők: <5% Butilglikoléter, <10% Kálium szilikát, <5% Kálium-hidroxid, <5% Alkil etoxilát.

Kerülendő anyagok: savak, könnyűfémek, alumínium, cink, szerves peroxidok.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt
le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 Azonnal forduljon orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hulladékgazdálkodásra jogosult személynek leadva
vagy visszaadva a szállítónak.

Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét is, és a felhasználási utasításban leírtakat minden körülmény között tartsa be!Gyártó/Szállító:
Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. 
1211 Budapest, Színesfém u. 23/1. 
Telefon/fax: +36-1-425-2726 Tömeg 5,2 kg
CLP - piktogram

Maró hatású

CLP - figyelmeztető mondat

H314, H412

Veszélyességi információk

GHS05 - maró hatású
Maró hatású
H314
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H412
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Hasonló termékek

6 477 Ft

1 készleten

Termékfotó: 20 literes ballon kiszerelésbnen
48 820 Ft

Nem raktári, rendelhető Várhatóan 3-10 munkanapon belül rendelkezésre áll.

Termékfotó: 20 literes ballon
38 906 Ft

Nem raktári, rendelhető Várhatóan 3-10 munkanapon belül rendelkezésre áll.

3 230 Ft

3 készleten

20 060 Ft

2 készleten

Akik ezt a terméket megvették, ezt is érdekesnek találták: