A megjelenített termékkép a valóságtól eltérhet.

Brilliance Higiéniai felmosószer koncentrátum 1l

1:400 -ben higiénikus felmosásra, csík és cseppmentes lesz tőle a felület. Linóleumra, kőre, márványra, laminált padlóra.

1 765 Ft

1 390 Ft (ÁFA nélkül)

Egységár: 1 765 Ft / liter

Elfogyott

Értesítsenek, ha ismét kapható

Cikkszám: TI-B-HFK1 Kategóriák: , , , Címke:

Termékleírás

Ez a kézi felmosószer semlegesíti a szerves anyagok nagy részét, így a helyiség nem lesz áporodott szagú. Forgalmas helyeken, közintézményekben, éttermekben nagyon hatásos.

A higiénikus tisztaság mellett a felületeknek selyemfényt biztosít és cseppmentesen szárad. Friss illata a felmosás után is érezhető. Alkalmazható szinte mindenféle padozatra.

Hígítás: 1:400 PH: 7

Kiszerelés: 1 liter

Szuperkoncentrátumban is kapható: Brilliance higiéniai felmosószer szupkonc 1l-es

Összetevők: <10% Dodecil-benzolszulfonsav-nátrium sója, <3% Alkohol etoxilát, 1,5% KloraminT

Kerülendő anyagok: savak, könnyűfémek, alumínium, cink, szerves peroxidok.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P280 Szemvédő használata kötelező.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 Azonnal forduljon orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hulladékgazdálkodásra jogosult személynek leadva
vagy visszaadva a szállítónak.

Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét is, és a felhasználási utasításban leírtakat minden körülmény között tartsa be!Gyártó/Forgalmazó:
Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. 
1211 Budapest, Színesfém u. 23/1. 
Telefon/fax: +36-1-425-2726 Tömeg 1 kg
CLP - figyelmeztető mondat

H226, H302, H314, H315, H317, H318, H334, H400, H410, H412

CLP - piktogram

Maró hatású, Súlyosan veszélyes az egészségre

Veszélyességi információk

GHS05 - maró hatású
Maró hatású
GHS08 - Súlyosan veszélyes az egészségre
Súlyosan veszélyes az egészségre
H226
Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302
Lenyelve ártalmas.
H314
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315
Bőrirritáló hatású.
H317
Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318
Súlyos szemkárosodást okoz.
H334
Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
H400
Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

A kategória további termékei

Akik ezt a terméket megvették, ezt is érdekesnek találták: