A megjelenített termékkép a valóságtól eltérhet.

Prime Source felmosószer intenzív illattal – 5l

Prime Source padlófelmosó kiválóan alkalmas bármilyen padlófelület tisztítására. Ragyogó felületet és kellemes gyöngyvirág illatot kölcsönöz a padlónak. Használható vízálló felületek tisztításához, hatékonyan és gazdaságosan távolítja el a szennyeződéseket kőről, csempéről, linóleumról, műanyag felületekről.

Kiszerelés: 5 liter

3 378 Ft

2 660 Ft (ÁFA nélkül)

Egységár: 676 Ft / liter

2660.0000

5 raktáron

Nagyobb mennyiség esetén a várható szállítási idő 3-14 munkanap
Cikkszám: TI-BPS-1318 Kategória: Címkék: ,

Termékleírás

Használható vízálló felületek tisztításához, hatékonyan és gazdaságosan távolítja el a szennyeződéseket kőről, csempéről, linóleumról, műanyag felületekről.

Keverék, vizes oldat, felületaktív anyagokat és izopropil-alkoholt tartalmaz.

Fizikai-kémiai veszély: nem lép fel, nem tűzveszélyes, a termék izopropil-alkohol tartalma alacsony.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P280: Szemvédő használata kötelező.

P301 + P312: LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.

P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen
keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható.
Az öblítés folytatása.

P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét is, és a felhasználási utasításban leírtakat minden körülmény között tartsa be!

Forgalmazó/Szállító:

Bunzl Magyarország Kft. 

2051 Biatorbágy, Vendel Park, Erdőalja u. 3. 
Tel: 06-1 474-5100 
Fax: 06-1 464-5199 Tömeg 5 kg
CLP - figyelmeztető mondat

EUH 208, H225, H301, H310, H314, H315, H317, H318, H319, H330, H336, H400, H410

CLP - piktogram

Egészségi veszély

Kiszerelés

5 L

Tisztítószer

Professzionális

Felhasználási Terület

Padlóápolás

Veszélyességi információk

GHS07 - Egészségi veszély
Egészségi veszély
EUH 208
Allergiás reakciót válthat ki.
H225
Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H301
Lenyelve mérgező.
H310
Bőrrel érintkezve halálos.
H314
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315
Bőrirritáló hatású.
H317
Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318
Súlyos szemkárosodást okoz.
H319
Súlyos szemirritációt okoz.
H330
Belélegezve halálos.
H336
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H400
Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Hasonló termékek

Termékfotó: 1 literes kiszerelésben
836 Ft

11 raktáron

Akik ezt a terméket megvették, ezt is érdekesnek találták: