A megjelenített termékkép a valóságtól eltérhet.

Brilliance Ezüsttisztító 250 ml

Használatra előkészített oldat, mellyel pillanatok alatt fényes és tiszta lesz a felület. A Brilliance Ezüsttisztítóval könnyedén eltávolítható az ezüst szulfát az étkészletekről, evőeszközökről, tálakról, gyertyatartóról és minden egyéb ezüst felületről.

930 Ft

732 Ft (ÁFA nélkül)

Egységár: 4 650 Ft / liter

732.0000

Elfogyott

Értesítsenek, ha ismét kapható

Termékleírás

Ne használja: új ezüstre, nemesacélra, drágakőre, korállra, gyöngyre és gyöngyházra.

Fémmegmunkáló üzemekben, grafitos zsír eltávolítására is alkalmazható.

A hőmérséklet és a magas nyomás alkalmazása csökkent a hatásidőn. Például 60 C°-on, magasnyomással a hatásidő 30 percről akár 5-10 percre is lecsökkenhet.

Használati utasítás

Ezüst tisztítás: Egy olyan edényben, amit élelmiszerhez nem használnak, (ez ne legyen alumínium vagy nemesacél) készítsen egy fürdőt, amibe helyezze bele az ezüst tárgyakat. Rövid idő elteltével vegye ki azokat és azonnal öblítse le, majd puha ronggyal törölje szárazra a felületét. Nagyobb tárgyakat Brilliance® Ezüsttisztító folyadékba mártott vatta segítségével tisztítsa meg. Kesztyűt mindig használjon!

Összetevők:

1-5% Tiokarbamid, 1-5% Alkildimethil-benzil-ammóniumklorid, 1-5% Hidrogén-klorid.

Más termékkel összekeverni TILOS!

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P280 Szemvédő használata kötelező.

P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt
le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 Azonnal forduljon orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hulladékgazdálkodásra jogosult személynek leadva
vagy visszaadva a szállítónak.

Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét is, és a felhasználási utasításban leírtakat minden körülmény között tartsa be!Gyártó/Forgalmazó:
Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. 
1211 Budapest, Színesfém u. 23/1. 
Telefon/fax: +36-1-425-2726  

Tömeg 0,3 kg
CLP - piktogram

Maró hatású, Súlyosan veszélyes az egészségre, Veszélyes a környezetre

CLP - figyelmeztető mondat

H314, H318, H351, H411

Kartonos mennyiség

6

Kiszerelés

250 ml

Kivitel

Felhasználásra kész

Tisztítószer

Professzionális

Veszélyességi információk

GHS05 - maró hatású
Maró hatású
GHS08 - Súlyosan veszélyes az egészségre
Súlyosan veszélyes az egészségre
GHS09 - Veszélyes a környezetre
Veszélyes a környezetre
H314
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H318
Súlyos szemkárosodást okoz.
H351
Feltehetően rákot okoz
H411
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

A kategória további termékei

Akik ezt a terméket megvették, ezt is érdekesnek találták: