Lakossági és professzionális felhasználók ellátója

Ügyfélszolgálat info@tisztitoszerfutar.hu
-14%

Well Done Hideg zsíroldó 5 l

Fokozott hatékonyságú hideg zsíroldó, amely gyorsan hat, tűzhelyek , sütőtepsik, és rozsdamentes acéledények tisztítására.

Akció!

4 223 Ft

3 325 Ft (ÁFA nélkül)

Egységár: 845 Ft / liter

1 készleten

Cikkszám: TI-610240 Kategória: Címke:
Well Done márkalogó

Leírás

Hideg zsíroldó

Egyéb információk
OÉTI eng. szám: 703/2002.

Összetevők
Összetevők a 648/2004/EK szerint:, 5%-nál kevesebb amfoter felületaktív anyag, <5% foszfátok

Használati utasítás:
Permetezze, vagy kenje a zsíroldót az égett, zsíros, kormos felületre vagy az égési maradványokra. Várjon 2-3 percet, törölje le nedves ruhával, majd mossa le vízzel. A zsír feloldódik és könnyen eltávolíthatóvá válik.

Tárolás
Minőségét megőrzi a gyártástól számított 3 évig.

Biztonsági információk
Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket.:
Használat előtt tegyen színpróbát. A kéz védelmére használjon gumikesztyűt! Ne használja gáztűzhelyek fejének, vagy alumínium tisztítására.

Figyelem:

Veszély meghatározó komponens: <25% kálium-hidroxid.

Nem összeférhető anyagok: savak, savas kémhatású készítmények.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:
Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni.
A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén:
Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltávolítása, ha könnyen megoldható.
Az öblítés folytatása.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírások szerint.

Gyártó/Forgalmazó:

Well Done St. Moritz Kft.

H-2900 Komárom, Mártírok út 92.

Telefon: +36 34 340 312, Fax: + 36 34 540 129

Termék adatlapok

További információk

Tömeg 5.86 kg
CLP - figyelmeztető mondat

H290, H302, H312, H314, H315, H319, H332, H335

CLP - piktogram

Egészségi veszély, Maró hatású

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Well Done Hideg zsíroldó 5 l” értékelése elsőként

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Veszélyességi információk

Egészségi veszély
Maró hatású

Veszély!

  • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
  • H302 Lenyelve ártalmas.
  • H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
  • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  • H315 Bőrirritáló hatású.
  • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
  • H332 Belélegezve ártalmas.
  • H335 Légúti irritációt okozhat.