Dinax Mínusz P pH csökkentő granulátum – 1 kg

Magán- és közüzemi fürdők, medencék vizének pH érték csökkentésére alkalmas granulátum.

2 470 Ft

1 945 Ft (ÁFA nélkül)

Egységár: 2 470 Ft / kg

3 készleten

Cikkszám: TI-KVEG0103020004 Kategória: Címke:

Termékleírás

Adagolás

Vízben oldva, kézzel vagy adagoló szivattyúval

  • 0,1 pH csökkenéshez 100 m³ uszodavízbe tegyünk 1 kg
  • pezsgőkádak esetén 1 pH csökkenéshez 1 m³ medencevízbe tegyünk 0,1 kg DINAX MÍNUSZ P-t.

OTH engedélyszám: OTH 4146-3-2008

Veszélyes összetevők: Nátrium-hidrogén szulfát

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102 Gyermekektől távol tartandó.

P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

P280 Védőkesztyű / védőruha / szemvédő / arcvédő használata kötelező.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként, a helyi előírásoknak megfelelően.

Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét is, és a felhasználási utasításban leírtakat minden körülmény között tartsa be!

Szállító:
DINAX Kft. 
1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. 
06-1-403-0937 / 06-1-402-0877Tömeg 1,1 kg
CLP - piktogram

Maró hatású

CLP - figyelmeztető mondat

H318

Veszélyességi információk

GHS05 - maró hatású
Maró hatású
H318
Súlyos szemkárosodást okoz.

A kategória további termékei

Akik ezt a terméket megvették, ezt is érdekesnek találták: