A megjelenített termékkép a valóságtól eltérhet.

Dinax stabil klór – 1 kg

Lassan oldódó, szabad aktívklór-tartalmú uszodavíz-fertőtlenítő szer tablettás kiszerelésben.

6 496 Ft

5 115 Ft (ÁFA nélkül)

Egységár: 6 496 Ft / kg

5115.0000

1 raktáron

Nagyobb mennyiség esetén a várható szállítási idő 3-14 munkanap
Cikkszám: TI-KVEG0101030009 Kategória: Címke:

Termékleírás

Adagolás

Induló mennyisége 40 m³ vízre számítva 1 tabletta. Folyamatos használat esetén az átlagos felhasználás 40 m³ vízre hetenként 2 tabletta. Használjon állítható vegyszerbeoldót, hogy a tabletta egyenletesen, több nap alatt oldódjon fel. A szer használata mellett kötelező a heti 5%-os vízcsere! Fertőtlenítő hatását 7,2–7,4 pH mellett fejti ki maximálisan. A medencevíz csak abban az esetben használható fürdésre, ha a klórszint magánmedencék esetében 0,3 –1,0 mg/l, közüzemi fürdőknél 0,3–0,5 mg/l értékre csökken.

OTH engedélyszám: OTH 4147-3-2008

Veszélyes összetevők: Triklórizocianursav;
1,3,5-Triklór-1,3,5-triazin2,4,6-trion;
symclosene;

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó.
Tilos a dohányzás.

P220 Éghető anyagtól távol tartandó.

P261 Kerülje a gőzök belélegzését.

P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan
nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben
a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P405 Elzárva tárolandó.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként, a helyi
előírásoknak megfelelően.

Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét is, és a felhasználási utasításban leírtakat minden körülmény között tartsa be!Szállító:
DINAX Kft. 
1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. 
06-1-403-0937 / 06-1-402-0877Tömeg 1 kg
CLP - piktogram

Egészségi veszély, Oxidáló, Veszélyes a környezetre

CLP - figyelmeztető mondat

EUH 031, EUH 206, H272, H302, H319, H335, H410

Veszélyességi információk

GHS07 - Egészségi veszély
Egészségi veszély
GHS03 - oxidáló
Oxidáló
GHS09 - Veszélyes a környezetre
Veszélyes a környezetre
EUH 031
Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
EUH 206
Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.
H272
Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.
H302
Lenyelve ártalmas.
H319
Súlyos szemirritációt okoz.
H335
Légúti irritációt okozhat.
H410
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

A kategória további termékei

Akik ezt a terméket megvették, ezt is érdekesnek találták: