A megjelenített termékkép a valóságtól eltérhet.

Brilliance ÖKO Vízkőoldó és Tisztítószer (hígítós flakonban) 0,75 liter

Felhasználásra kész vízkőoldó és tisztítószer egyben.
Vizes helyiségek, csempe, járólap, fuga könnyed és gyors megtisztítására a krómozott és akril felületeket sem bántja!

1 495 Ft

1 177 Ft (ÁFA nélkül)

Egységár: 1 993 Ft / liter

1177.0000

6 készleten

1 karton tartalma: 6 db

1 karton kosárba helyezése
Cikkszám: TI-ÖVT075 Kategória:

Termékleírás

Vízkőoldó és tisztítószer használati utasítás

Nagyon vastag lerakódásokra: erős víz-, tej-, borkő lerakódásokra: hígítatlanul vagy 1:2 hígításban.

Könnyebb szennyeződésekre: Csempemosás: 1:2-1:10 hígításban. Felmosás: 1:10–100 hígításban.

Zománcozott vagy erős savaknak nem ellenálló felületekre ne használja!

Fémtisztításra, rozsdamarásra: Réz, acél, alumínium stb: 1:2 hígításban, ahogy az oxidréteg eltűnt, a felületet le kell öblíteni, majd szárazra kell törölni. Így teljesen zsír- és oxidmentes felületet kapunk.

Fuga tisztításhoz: 1:2 hígításban használja, 5 perces hatásidővel, majd öblítse le a felületet. Készítsen tartóssági próbát, mert némely régi, elhasználódott fuga állapota esetleg tovább romolhat.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.

A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 Azonnal forduljon orvoshoz.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hulladékgazdálkodásra jogosult személynek

leadva vagy visszaadva a szállítónak.

Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét is, és a felhasználási utasításban leírtakat minden körülmény között tartsa be!Gyártó/Szállító:
Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. 
1211 Budapest, Színesfém u. 23/1. 
Telefon/fax: +36-1-425-2726 

CLP - figyelmeztető mondat

H314

CLP - piktogram

Maró hatású

Kartonos mennyiség

6

Kiszerelés

750 ml

Kivitel

Felhasználásra kész, Szórófejes

Tisztítószer

Professzionális

Veszélyességi információk

GHS05 - maró hatású
Maró hatású
H314
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Kiegészítő termékek

3 796 Ft

7 készleten

4 728 Ft

8 készleten

2 518 Ft

8 készleten

A kategória további termékei

Akik ezt a terméket megvették, ezt is érdekesnek találták: