Lakossági és professzionális felhasználók ellátója

Ügyfélszolgálat info@tisztitoszerfutar.hu

D-Calc 30 vízkőoldó 1l-es (fertőtlenítős)

Járólapok, csempék, mosdók, WC-k, csaptelepek, az ipar területén gépek, berendezések, munkafelületek, padozat, stb. fertőtlenítő hatású vízkő- és penészeltávolítására alkalmas az élelmiszeripar, egészségügyi intézmények, a vendéglátás és a közintézmények területein.

Baktericid, fungicid, MRSA hatású.

1 003 Ft

790 Ft (ÁFA nélkül)

Egységár: 1 003 Ft / liter

2 készleten

Cikkszám: TI-HC-3931/1 Kategóriák: , Címke:

Leírás

Nem összeférhető anyagok
Kerüljük a lúgokkal, aktívklór tartalmú szerekkel való érintkezést. Szerves, oxidálható
anyagoktól tartsuk távol.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

Megelőzés:
P261 Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését.

P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell
mosni.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata
kötelező.

Elhárító intézkedések:
P302+P352 Ha bőrre kerül: Lemosás bő szappanos vízzel.

P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén: több percig tartó
öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P304+P340 Belélegzés esetén: Az érintett személyt friss
levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell
helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét is, és a felhasználási utasításban leírtakat minden körülmény között tartsa be!

Gyártó/forgalmazó:
Hungaro Chemicals Kft. 
4445 Nagycserkesz – Halmosbokor 6. 
Telefonszám: +36-42-508-970

Termék adatlapok

További információk

Tömeg 1.1 kg
CLP - figyelmeztető mondat

H290, H302, H314, H315, H318, H400, H410

CLP - piktogram

Egészségi veszély

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„D-Calc 30 vízkőoldó 1l-es (fertőtlenítős)” értékelése elsőként

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Veszélyességi információk

Egészségi veszély

Veszély!

  • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
  • H302 Lenyelve ártalmas.
  • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  • H315 Bőrirritáló hatású.
  • H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
  • H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.